Dự án khu Đô thị mới Lê Minh Xuân Bình Chánh TPHCM
News

Dự án khu Đô thị mới Lê Minh Xuân Bình Chánh TPHCM

5/5 - (2 bình chọn)

Khu Đất Vàng Quận 5

Dự án khu Đô thị mới Lê Minh Xuân Bình Chánh TPHCM

Dự án khu đô thị mới Lê Minh Xuân Bình Chánh TPHCM – Tổng diện tích 389,596 m2 – Quy mô dân số 8.080 người – Xây dựng : Nhà liên kế vườn,chung cư.

Thông tin : bất động sản

Quyết định số 5863/QĐ UBND ngày 11 tháng 10 năm 2012 UBND Huyện Bình chánh duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỳ lệ 1/500 khu đô thị mới Lê Minh Xuân.
Pháp lý: Quyết định số 3691/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao đất cho Công ty TNHH Đầu tư Phương Lâm để đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh.

Diện Tích

» Diện tích tổng : 389.596 m2.
Vị trí, quy mô và giới hạn quy hoạch:
Quy mô: 389.596,3m2 (chưa trừ lộ giới);
Giới hạn của khu đất như sau:
– Phía Đông giáp: Khu vườn thực nghiệm (rừng đặc dụng);
– Phía Tây giáp: Dự án Khu dân cư do Công ty Cổ phần Quốc tế C&T làm chủ đầu tư;
– Phía Nam giáp: Đường dọc Kênh 2;
– Phía Bắc giáp: Khu dân cư hiện hữu dọc Tỉnh lộ 10.

Đặc điểm

Vị trí: tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh (Ranh giới khu đất được xác định theo Bản đồ hiện trạng vị trí tỷ lệ (1/2000) số 43122/GĐ-TNMT đã được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm duyệt ngày 26 tháng 06 năm 2013).
Cơ cấu phân bố quy hoạch sử dụng đất toàn khu:
Diện tích đất quy hoạch: 389.596,3m2
* Đất đơn vị ở: 255.033,0m2
– Diện tích đất ở : 126.919,9m2, chiếm tỷ lệ 32,6%.
– Diện tích đất công trình công cộng : 45.432,7m2, chiếm 11,7%.
– Diện tích công viên cây xanh : 23.126,0m2, chiếm tỷ lệ 5,9%.
– Diện tích đất giao thông : 59.554,4m2, chiếm tỷ lệ 15,3%.
* Đất ngoài đơn vị ở: 134.563,3m2.
– Diện tích đất thương mại dịch vụ cấp đô thị : 13.661,3m2
– Đất cây xanh sử dụng công cộng ngoài đơn vị ở trong đô thị: 32.419,8m2
– Đất giao thông đối ngoại : 57.441,3m2
– Đất cây xanh cách ly : 17.341,0m2
– Đất kênh rạch : 10.530,9m2
– Đất hạ tầng kỹ thuật : 3.169,0m2.

Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc cho các hạng mục công trình trong khu quy hoạch:

1- Đất nhóm ở:
a) Nhóm nhà ở liên kế vườn (nhà ở thương mại):
Diện tích 39.703,90 m2, trong đó diện tích đất xây dựng nhà ở liên kế 37.635,9 m2 và diện tích đất cây xanh 2.068 m2, gồm có 354 căn nhà liên kế vườn (nhà ở thương mại), gồm 7 khu có ký hiệu từ C1 đến C7 được bố trí cụ thể như sau:

STT

Ký hiệu

Số nền

Diện tích (m2)

Diện tích đất 1 nền (m2/nền)

Khoảng lùi trước (m)

Khoảng lùi sau (m)

Khoảng lùi bên (m)

Mật độ xây dựng (%)

Tầng cao

Hệ số sử dụng đất

1

C1

56

6.218,6

100÷180,4

3,0

2,0

4,5

67,7

3

2,0

2

C2

50

5.746,0

95÷225,0

3,0÷4,5

2,0

3,0÷4,5

64,1

3

1,9

3

C3

36

4.145,5

95÷212,5

3,0÷4,5

2,0

3,0÷4,5

65,0

3

2,0

4

C4

52

5.718,5

98,5÷172,8

3,0

2,0

3,0÷4,5

67,5

3

2,0

5

C5

52

5.736,5

100÷159,4

3,0

2,0

3,0÷4,5

67,6

3

2,0

6

C6

56

6.222,8

100÷173,0

3,0

2,0

3,0

68,6

3

2,1

7

C7

52

5.916,0

100÷188,0

3,0÷4,5

2,0

3,0

68,0

3

2,0

Cộng

354

39.703,90

95÷225,0

b) Nhóm nhà ở chung cư:
Diện tích 89.284,0 m2, trong đó gồm có 1.416 căn hộ nhà ở xã hội, 250 căn hộ nhà ở thu nhập thấp, gồm 5 khu có ký hiệu từ A1 đến A4 (nhà ở xã hội) và khu B (nhà ở thu nhập thấp) được bố trí cụ thể, như sau:

Dự án khu Đô thị mới Lê Minh Xuân Bình Chánh TPHCM

STT

Ký hiệu

Số căn hộ

Diện tích (m2)

Khoảng lùi so với ranh đất (m)

Mật độ xây dựng (%)

Tầng cao

Hệ số sử dụng đất

1

A1

324

17.974,9

≥6

30,0

6

1,8

2

A2

538

29.877,6

≥6

30,0

6

1,8

3

A3

310

17.229,3

≥6

30,0

6

1,8

4

A4

244

10.430,0

≥6

39,0

6

2,3

5

B

250

13.772,2

≥6

30,3

6

1,8

Cộng

1666

89.284,0

2 – Đất xây dựng công trình công cộng:
a) Trường mẫu giáo : 01 trường, cụ thể:
– Diện tích khu đất : 5.170,0 m2;
– Diện tích xây dựng : 1.809,5 m2;
– Mật độ xây dựng : 35%;
– Tầng cao tối đa : 02 tầng;
– Tổng diện tích sàn : 3.619,0 m2;
– Khoảng lùi công trình:
+ Đối với đường có ký hiệu số 5 (lộ giới 20m) : 6m;
+ Đối ranh đất phía Tây : 6m;
+ Đối với đường có ký hiệu số 2 (lộ giới 20m) : 6m;
+ Đối với ranh đất phía Bắc : 6m.
b) Trường Tiểu học : 01 trường, cụ thể:
– Diện tích khu đất : 12.371,9 m2;
– Diện tích xây dựng : 4.330,2m2;
– Mật độ xây dựng : 35%
– Tầng cao tối đa : 03 tầng;
– Tổng diện tích sàn : 12.990,5 m2;
– Khoảng lùi công trình:
+ Đối với đường có ký hiệu A5 (lộ giới 12m) : 6m;
+ Đối với đường có ký hiệu số 5 (lộ giới 20m) : 6m;
+ Đối với đường có ký hiệu A4 (lộ giới 12m) : 6m;
+ Đối với đường có ký hiệu A2 (lộ giới 12m) : 6m.
c) Trường Trung học cơ sở : 01 trường, cụ thể:
– Diện tích khu đất : 23.801,8m2;
– Diện tích xây dựng : 8.330,6 m2;
– Mật độ xây dựng : 35%;
– Tầng cao tối đa : 04 tầng;
– Tổng diện tích sàn : 33.322,5 m2;
– Khoảng lùi công trình:
+ Đối với đường có ký hiệu A9 (lộ giới 16m) : 6m;
+ Đối với đường có ký hiệu A5 (lộ giới 12m) : 6m;
+ Đối với đường có ký hiệu số 2 (lộ giới 20m) : 6m;
+ Đối với đường có ký hiệu A4 (lộ giới 12m) : 6m.
d) Trạm y tế : 01 trạm, cụ thể:
– Diện tích khu đất : 4.089 m2;
– Diện tích xây dựng : 1.431,2 m2;
– Mật độ xây dựng : 35%
– Tầng cao tối đa : 04 tầng;
– Tổng diện tích sàn : 5.724.6 m2;
– Khoảng lùi công trình:
+ Đối với đường có ký hiệu số 5 (lộ giới 20m) : 6m;
+ Đối với ranh đất phía Tây : 6m;
+ Đối với ranh đất phía Nam : 6m;
+ Đối với ranh đất phía Bắc : 6m.
e) Thương mại – dịch vụ:
– Diện tích khu đất : 13.661,3 m2;
– Diện tích xây dựng : 5.464,5 m2;
– Mật độ xây dựng : 40%;
– Tầng cao tối đa : 08 tầng;
– Tổng diện tích sàn : 43.716,2 m2;
– Khoảng lùi công trình:
+ Đối với đường có ký hiệu số 5 (lộ giới 20m) : 6m;
+ Đối với đường có ký hiệu A1 : 6m;
+ Đối với đường có ký hiệu A4 (lộ giới 12m) : 6m;
+ Đối với đường có ký hiệu A2 (lộ giới 16m) : 6m.
f) Công viên cây xanh – TDTT: Tổng diện tích là 53.477,8m2, trong đó gồm:
– Khu công viên cây xanh có ký hiệu CX1 : 21.058,0 m2;
– Khu công viên cây xanh – thể dục thể thao : 32.419,8 m2;
+ Mật độ xây dựng tối đa trong công viên cây xanh : 5%;
+ Tầng cao xây dựng : 01 tầng;
+ Hệ số sử dụng đất : 0,1.
* Mục đích sử dụng đất: xây dựng khu đô thị mới.
* Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.
* Mục đích của việc xác định giá đất: Làm cơ sở để đơn vị sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước theo quy định.

Giá Bán

Giá 3,5tr/m2 hiện trạng

(Quý khách cần thêm thông tin xin vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết.

goi-lien-he

Phối Cảnh Toàn Dự Án

#batdongsan #khudothimoi #xaleminhxuan #binhchanh #khudatvang

Bài viết liên quan

Leave a Comment

Developed by Tiepthitute
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay